ברוכים הבאים למעבדה לחקר פסיכותרפיה באוניברסיטת בר-אילן

המעבדה לחקר פסיכותרפיה בראשות ד"ר דנה אציל-סלונים היא חלק מהקליניקה לשרות הקהילה של המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן. המחקר שלנו מתמקד בבחינת תהליכים ומנגנונים העומדים בבסיס שינוי חיובי בפסיכותרפיה
המחקר שנערך במסגרת המעבדה שואף להצטרף למאמץ ההולך וגובר בתחום הפסיכולוגיה הקלינית לקדם דיאלוג בין פרקטיקה ומחקר. לשם כך, אנחנו מיישמים מודל של קליניקה מחקרית בתחום בריאות הנפש, בה נערך מעקב מחקרי שוטף אחר התקדמותם של הטיפולים תוך מתן משוב למטפלים לגבי ממצאי המחקר. מודל זה משלב טכנולוגיות מתקדמות המאפשרות ניטור, תצפית ומשוב למטפלים פגישה אחר פגישה לאורך הטיפול.
המחקר נערך במסגרת הקליניקה לשרות הקהילה של המחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר-אילן. קליניקה זו מספקת טיפולים מסובסדים לכ250-300 מטופלים בזמן נתון. הטיפולים מתבצעים על ידי כ100 מטפלים שהינם מתמחים או סטודנטים לMA או דוקטורט בפסיכולוגיה קלינית.
מטרת העל שלנו היא לזהות ולהבין את המנגנונים המקדמים שינוי חיובי בטיפול. להבנות אלה צפויות להיות השלכות חשובות לפיתוח אסטרטגיות יעילות יותר להתערבות בטיפול ולשיפור האפקטיביות של הטיפולים באלה הסובלים מכאב רגשי. בנוסף, מטרתנו היא להמשיך ולעקוב באופן ישיר אחר התנודות בתחושות, בהתנהגויות ובחוויות הן של המטופל והן של המטפל כפי שהן משתנות מפגישה לפגישה לאורך הטיפול על מנת להרחיב את ההבנה לגבי תהליכים דיאדיים המתרחשים בין המטופל והמטפל וכיצד תהליכים אלה מקדמים את הרחבת הרפרטואר הרגשי של המטופל.
לבסוף, אנו שואפים לעשות שימוש בשיטות מתקדמות מבוססות מחשב לניתוח האינטראקציה הטיפולית באופן שיאפשר להפיק מידע רב מכמות גדולה של נתונים וכך להגיע לתובנות מבוססות יותר לגבי התהליכים המובילים לשיפור ברווחה הנפשית בעקבות טיפול.