עמיתי המחקר שלנו

פרופ' טוביה פרי

פרופסור חבר ומנהל הקליניקה
המחלקה לפסיכולוגיה
אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' אשכול רפאלי

פרופסור חבר
המחלקה לפסיכולוגיה ומרכז גונדה לחקר המח
אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' אילנית חסון-אוחיון

פרופסור חבר ומנהלת הקליניקה
המחלקה לפסיכולוגיה
אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' רבקה תובל-משיח

פרופסור חבר וראש המגמה הקלינית
המחלקה לפסיכולוגיה
אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' איוה גלבוע-שכטמן

פרופסור חבר
המחלקה לפסיכולוגיה
אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' רות פלדמן

פרופסור מן המניין
המחלקה לפסיכולוגיה
אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר ערן ברכליפה

מרצה בכיר
המחלקה לפסיכולוגיה
אוניברסיטת בן- גוריון

פרופ' וולפגנג לוץ

פרופסור מן המניין
ראש המגמה הקלינית ומנהל הקליניקה
עורך כתב העת Psychotherapy Research
המחלקה לפסיכולוגיה
אוניברסיטת טרייר, גרמניה