חקר תהליכים טיפוליים בינאישיים ותוך-אישיים

אנו מתעניינים במספר גורמים הקשורים למטופל (כגון דפוסים בינאישיים, עיבוד רגשי וחוויה רגשית), למטפל (כגון סוג ההתערבות, מאפיינים אישיים) וליחסים הטיפוליים (כגון סנכרון, קו-רגולציה, ברית טיפולית, קרעים בברית הטיפולית). עיצבנו מחקרים הבוחנים באופן שיטתי היבטים בסיסיים של התיאוריה הפסיכו-דינמית (כגון העברה, העברה נגדית, נוקשות/גמישות בייצוגי העצמי/בייצוג האובייקט, התקדמות בטיפול מדיסוציאציה לדיאלקטיקה).

תפיסת האופי הדיאדי של התהליך הטיפולי

אנו מיישמים שיטות שפותחו בתחום המחקר הדיאדי, כגון מודל Truth & Bias אשר פותח לאחרונה על ידי ווסט וקני (T&B; West & Kenny, 2011) ומודל Actor Partner Interdependence שתואר בעבר על ידי קני וקוק (APIM; Kenny & Cook, 1999), בכדי לתפוס את האופי הדיאדי של היחסים הטיפוליים, את ההשפעה ההדדית בין מטפל ומטופל ואת האופן בו היחסים הטיפוליים מתפתחים ומשתנים פגישה אחר פגישה לאורך הטיפול.

מעקב אחר תהליכי טיפול באמצעות טכניקות מתקדמות של למידה חישובית

מכשול אינהרנטי שעמד עד כה בפני מרבית מחקרי התהליך-תוצאה בפסיכותרפיה הוא כמות הנתונים המוגבלת לשם ניתוח התהליך, עקב המאמץ הרב הנדרש על מנת לקודד את התהליך על ידי שופטים אנושיים. הפוטנציאל האדיר הגלום בשיטות למידה חישובית המקודדות באופן אוטומטי כמויות מאסיביות של שעות מוקלטות תוך זיהוי ניואנסים עדינים הטמונים בנתונים אלה זוהה לאחרונה על ידי חוקרים בולטים בתחום המחקר בפסיכותרפיה. תוך שיתוף פעולה עם חוקרים מתחום מדעי המחשב אנו מיישמים שיטות חדשניות המאפשרות קידוד יעיל וחסכוני של שעות טיפוליות תוך הפחתת הצורך בשופטים אנושיים ובכך מרחיבים באופן משמעותי את כמות הנתונים הזמינים לשם ניתוח התהליך.