מידע אודות שאלון הסימפטומים

HSCL-11 – Hopkins Symptom Checklist-short form Scale
(Lutz et al., 2006)

ה-HSCL מתאר סימפטומים של דיכאון וחרדה אותם חווה המטופל/ת מאז הפגישה הטיפולית הקודמת. סולם זה כולל 11 פריטים שציונם נע בין 1 (כלל לא) ל-4 (במידה רבה מאוד). בגרף המצורף תוכלו לראות את המגמה הסימפטומטית של המטופל לאורך הפגישות האחרונות, ובכך להיטיב להבין את מצבו של המטופל מהיבט זה.

כל ציון מעל 1.92 מהווה אינדיקציה לכך שרמת הסימפטומים משויכת לאוכלוסייה פתולוגית. כמו כן, שינוי של 0.79 מפגישה לפגישה מהווה אינדיקציה לשינוי משמעותי (Reliable Change Index; RCI).

חשוב לציין שמחקרים מראים כי מטופלים שונים מציגים דפוסי שינוי סימפטומטי שונים ומובחנים, באופן שאינו בהכרח מייצג את תוצאותיו הסופיות של הטיפול ואינו בהכרח מתקדם באופן לינארי. כך, תנודות קלות ברמה הסמפטומטית הינן טבעיות. יחד עם זאת כדאי לשים לב במידה והמטופל/ת מראה הדרדרות עקבית ברמה הסמפטומטית. במידה ותבחין בהדרדרות כזו אנו מציעים כי תתיעץ על כך במסגרת ההדרכה.

בנוסף, אנו מעודדים אותך לדון בדפוס השינויים הספציפי של המטופל/ת שלך ובמשמעויותיו הקליניות במסגרת ההדרכה.

מידע נוסף לגבי תנודות בסמפטומים של המטופל תוכל למצוא כאן. מידע לגבי חשיבות המעקב אחר הסמפטומים של המטופל ניתן למצוא כאן.